Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Kuiper & Partners, logo, wit oranje wit, middel

KUIPER & PARTNERS

psychologen en talentmanagers

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: 4 KM090829 267

“Je karakter kun je niet veranderen,

maar je gedrag wel.”

 

Rud Kuiper, psycholoog Kuiper & Partners

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vacatures

ethiek

contact

 

 

 

 

 

 

 

 

home

profiel

medewerkers

diensten

innovatie assessment

partners

Diensten

 

Met onze dienstverlening richten wij er ons op dat mensen inzicht krijgen in hun talenten en beperkingen: waar zijn ze goed in, waar zijn ze minder goed in, hoe gaan zij hiermee om en hoe kunnen zij hiermee omgaan?

 

 

Doel

 

 

 

Instrument

Selectie

 

i.v.m.: aanname, promotie, potentieelinschatting

Oriëntatie

 

i.v.m.: beroepskeuze, loopbaanontwikkeling, potentieelinschatting, training, disfunctioneren, outplacement

Digitale Analyse 1

 

1 capaciteitentest

2 persoonlijkheidsvragenlijsten

Zeer korte, digitaal afgenomen analyse voor het verkrijgen van een eerste indruk van een persoon ter ondersteuning van een selectie­beslissing.

Zeer korte, digitaal afgenomen analyse voor het verkrijgen van een eerste indruk van een persoon ter ondersteuning van een oriëntatie- of ontwikkelings­vraag.

Digitale Analyse 2

 

1 capaciteitentest

5 persoonlijkheidsvragenlijsten

Korte, digitaal afgenomen analyse voor het verkrijgen van een eerste indruk van een persoon ter ondersteuning van een selectiebeslissing.

Korte, digitaal afgenomen analyse voor het verkrijgen van een eerste indruk van een persoon ter ondersteuning van een oriëntatie- of ontwikke­lings­vraag.

Analyse 1

 

3 capaciteitentests

5 persoonlijkheidsvragenlijsten

1 interview

1 rapportbespreking

Korte analyse voor het verkrijgen van een globale indruk van een persoon ter ondersteuning van een selectiebeslissing.

Korte analyse voor het verkrijgen van een globale indruk van een persoon ter ondersteuning van een oriëntatie- of ontwikke­lings­vraag.

Analyse 2

 

4 capaciteitentests

5 persoonlijkheidsvragenlijsten

1 interessevragenlijst

1 interview

1 rapportbespreking

Uitgebreide analyse voor het verkrijgen van een dusdanige indruk van een persoon om zodoende een selectiebeslissing inhoudelijk beter te kunnen onderbouwen.

Uitgebreide analyse voor het verkrijgen van een dusdanige indruk van een persoon om een oriëntatie- of ontwikke­lings­vraag inhoudelijk beter te kunnen onder­bouwen.

Assessment 1

 

4 capaciteitentests

7 persoonlijkheidsvragenlijsten

1 interessevragenlijst

1 rollenspel

1 interview

max. 2 rapportbesprekingen

Assessment voor het verkrijgen van een voldoende inzicht in de kwaliteiten van een persoon om mede op basis van het resultaat over aanname te kunnen beslissen.

Assessment voor het verkrijgen van een voldoende inzicht in de kwaliteiten van een persoon om mede op basis van het resultaat over oriëntatie of ontwik­keling te kunnen beslissen.

Assessment 2

 

5 capaciteitentests

7 persoonlijkheidsvragenlijsten

1 interessevragenlijst

2 rollenspellen

1 interview

max. 2 rapportbesprekingen

Uitgebreid assessment voor het verkrijgen van een volledig inzicht in de kwaliteiten van een persoon om op basis van het resultaat over aan­name te kunnen beslissen.

Uitgebreid assessment voor het verkrijgen van een volledig inzicht in de kwaliteiten van een persoon om op basis van het resultaat over oriën­tatie of ontwikkeling te kunnen beslissen.

 

 

Begeleidingstraject

 

1 analyse of assessment

aantal besprekingen

Een begeleidingstraject bestaat uit één van bovenstaande analyses of assessments aangevuld met een aantal besprekingen waarin samen met de medewerker het rapport opgebouwd wordt ten einde deze volledig bewust te laten worden van de eigen mogelijkheden.

Geschikt voor situaties waarin de medewerker onvoldoende functioneert, een minder realistisch zelfbeeld heeft of niet weet welke keuzes in opleiding of carrière te maken.

Psychologische

begeleiding

 

aantal besprekingen (per uur)

Gesprekken die erop gericht zijn om de medewerker in zijn denkproces te ondersteunen.

Te gebruiken als klankbord bij lastige vraagstukken en bij het leren beter gebruik te maken van de eigen kwaliteiten.

 

 

 

Voorbeelden assessments en analyses

 

Selectie of Ontwikkelings Assessment (met 2 rollenspelen, assessment 2)

Het assessment is gericht op het geven van inzicht in de kwaliteiten van de medewerker/sollicitant en is opgebouwd uit capaciteitentests, persoonlijkheids- en interessevragenlijsten, twee rollenspelen en een interview. Het bestaat uit een testdag en een rapportbespreking, eventueel aangevuld met een extra rapportbespreking. Tussen aanvraag en afronding zit minimaal twee weken. Te gebruiken als ontwikkelings- en/of selectie-instrument bij selectie, promotie, potentieelbeoordeling en disfunctioneren.

 

Versneld Assessment (met 1 rollenspel, assessment 2)

Het versnelde assessment is een selectie assessment (assessment 2) dat indien de sollicitant hiertoe ook in staat is, binnen 7 werkdagen wordt afgerond. Om dit mogelijk te maken wordt er iets minder uitgebreid getest als met een regulier selectie assessment. Bij uitstek geschikt voor werving- en selectieprocedures waarin snel een beslissing genomen dient te worden.

 

Innovatie Assessment (met 1 rollenspel, assessment 1)

Het innovatie assessment is gericht op het geven van inzicht in de innovatieve en ondernemende eigenschappen van de medewerker/sollicitant en is opgebouwd uit capaciteitentests, persoonlijkheids- en interessevragenlijsten, een rollenspel en een interview. Het bestaat uit een testdag en een rapportbespreking, eventueel aangevuld met een extra rapportbespreking. Tussen aanvraag en afronding zit minimaal twee weken. Voor het beoordelen van het innoverend en ondernemend vermogen van medewerkers/sollicitanten.

 

Persoonlijk Assessment (met 1 rollenspel, assessment 1)

Het persoonlijk assessment is ervoor om de medewerker zelf meer inzicht in eigen kwaliteiten en tekortkomingen te geven. Het is opgebouwd uit capaciteitentests, persoonlijkheids- en interessevragenlijsten, een rollenspel en een interview. Het bestaat uit een testdag en een rapportbespreking, eventueel aangevuld met een extra rapportbespreking. Tussen aanvraag en afronding zit minimaal twee weken. Voor het geven van inzicht in eigen kwaliteiten bij disfunctioneren of bij de vraag om promotie.

 

Talenten Assessment (met 1 rollenspel, assessment 1)

Het talenten assessment is gericht op onervaren medewerkers/sollicitanten en studenten om hen inzicht in de eigen talenten te geven. Het is opgebouwd uit capaciteitentests, persoonlijkheids- en interessevragenlijsten, een rollenspel en een interview. Het bestaat uit een testdag en een rapportbespreking, eventueel aangevuld met een extra rapportbespreking. Tussen aanvraag en afronding zit minimaal twee weken. Voor het ontdekken van de eigen talenten en het maken van juiste keuzes in opleiding en carrière.

 

Selectie of Ontwikkelings Analyse (analyse 2)

De analyse is gericht op het geven van inzicht in de kwaliteiten van de medewerker/sollicitant en is opgebouwd uit capaciteitentests, persoonlijkheids- en interessevragenlijsten en een interview. Het bestaat uit een testdag en één rapportbespreking. Tussen aanvraag en afronding zit minimaal twee weken. Te gebruiken als ondersteuning bij selectie, promotie, potentieelbeoordeling en disfunctioneren.

 

Innovatie Analyse (analyse 2)

De innovatie analyse geeft inzicht in de innovatieve en ondernemende eigenschappen van de medewerker/sollicitant en is opgebouwd uit capaciteitentests, persoonlijkheids- en interessevragenlijsten en een interview. Het bestaat uit een testdag en één rapportbespreking. Tussen aanvraag en afronding zit minimaal twee weken. Voor het beoordelen van het innoverend en ondernemend vermogen van medewer­kers/sollicitanten.

 

Persoons Analyse (analyse 2)

De persoons analyse geeft de medewerker zelf meer inzicht in eigen kwaliteiten en tekortkomingen. Het is opgebouwd uit capaciteitentests, persoonlijkheids- en interessevragenlijsten en een interview. Het bestaat uit een testdag en één rapportbespreking. Tussen aanvraag en afronding zit minimaal twee weken. Voor het geven van inzicht in eigen kwaliteiten bij disfunctioneren of bij promotie.

 

 

 

 

 

 

 

 

KUIPER & PARTNERS, psychologen en talentmanagers ontdekt en ontwikkelt talenten

 

Duinroosweg 2, 2597 KJ Den Haag

T 070 3548104, E info@kuiper-psychologen.nl